6449528491343872
Pocina 茉香奶綠代餐 十送一請私下聯絡 十盒起每盒$270 \Pocina茉香奶綠代餐登場‼️/ 覺得係神還原到天仁個隻味😹 連我本身唔鍾意抹茶綠茶嘅人都愛上🐒 因為零苦澀之餘仲有陣特別香味🌬 #ks_pocina 茉香奶綠代餐 完美代替肥仔水 低卡幾倍之餘 蛋白質🆙 纖維🆙 糖份🈹 三重咬口: ✔️小麥脆波波 ✔️洋車前子殼 ✔️奇 Product #: kapistunning-Pocina 茉香奶綠代餐 2024-03-29 Regular price: $HKD$360.0 Available from: kapi_spaceIn stock